Kunstenaars

De kunstenaars hebben zich laten inspireren door een voor hun relevant maatschappelijk/sociaal thema uit dat past binnen het algemene thema Stadsverlichting. Hun werk zal altijd verlicht zijn. Licht kan beeldtaal zijn, projectie, bewegend beeld, filmisch beeld, verlicht werk via verschillende en onverwachte media. 2D of 3D voor zover de ruimte in het of in de ramen dit toelaat en er diepte op de locatie voorhanden is.   De ontwerpen van de kunstenaars zijn divers en bestrijken disciplines zoals video, animatie, fotografie, tekenen, installatie.

Deelnemers:

  • Heleen Simons
  • Corine van der Werf
  • Roland Spitzer
  • Theo van Delft
  • Harco Rutgers
  • Elise van der Linden
  • Judith Hofman
  • Mark Kramer
  • Robert Roelink
  • Paul Klotz
Advertenties