Maatschappelijke opstellingen

Bijeenkomst met maatschappelijke opstellingen op 5 maart 2017 van 16.30 – 20.30 uur

Politieke en maatschappelijke  systemen hebben – net als familiesystemen -een eigen dynamiek. Er spelen zichtbare en vaak ook onzichtbare dingen mee. Belangen, gevoelens, geschiedenis, culturele achtergrond, gebeurtenissen, onverwerkt verdriet. De feiten lijken op tafel te liggen maar dat wat onbewust aanwezig is, ligt er niet.

8c5573f0abd36cc9c917898e43696d11

Door het doen van een systemische opstelling tunen we in op een diepere bewustzijnslaag. Op dat wat onbewust meespeelt bij de verhouding tussen verschillende betrokken partijen.

Opstellingen bieden de mogelijkheid conflicten binnen of tussen groepen en systemen te onderzoeken, te begrijpen en er worden impulsen tot handelen aangereikt. Het ondersteunt mensen en organisaties die in het politieke en maatschappelijke veld werkzaam zijn en die zich inzetten voor het welzijn van de maatschappij.

In een opstelling werken we met representanten. Mensen die een aspect van het probleem vertegenwoordigen. Iedereen kan dit. U kunt meer over opstellingen lezen op www.kompassieinbeeld.nl

Voor de bijeenkomst op 5 maart kunnen maatschappelijke organisaties (gratis) een vraag inbrengen. Neemt u contact op met Krijnie Beyen – kb@beispiel.nl   Wij vragen representanten en belangstellenden  zich van tevoren aan te melden. Kosten 17,50 euro inclusief koffie, thee, soep en broodjes

 

Advertenties