Heleen Simons

nearly-there-filmstillNearly (t)here

De algemeen geaccepteerde vooruitgangsgedachte en het streven naar… Het moet altijd maar beter, meer, anders…nooit zijn we op ons plek Het maakt gehaast, gestresst en ontevreden.

“Nearly there”  is een strofe uit een songtekst van Madrugada. Ik ga deze als uitgangspunt gebruiken voor een traag bewegende film.

Langzaam verschuivende beelden vervreemden de blik in deze gehaaste tijd.

Mijn tekeningen zijn stilstaande fragmenten uit mijn directe omgeving. De animaties zijn vaak een stapeling van beelden en indrukken die zich meten met onze hedendaagse overvloedige beeldenstroom. Deze installatie is een symbiose tussen deze twee disciplines die de verstilling als uitgangspunt neemt.

“ Nearly there”   suggereert de romantische ironie een doel voor ogen te hebben en daarbij op voorhand te weten dat je het net niet redt. Tijdelijkheid, loslaten, verbinden en toch willen vasthouden.

http://www.heleensimons.nl

filmstill-nearlly-there

Advertenties